INFORMASJON - JAKOB FRIIS SV STR

Startet i alarmbransjen i 1973.
Fagbrev som svakstrømsmontør i 1975.
Etablerte egen virksomhet i 1985 – Elektronikkmontasje AS
Etablerte Jakob Friis SV i 1991.

Importør av DSC –Digital Security Controls fra 1984 til 1991
Importør av en rekke andre fabrikat , blant annet C&K Systems fra 1985.
Har gjennom årene utført installasjon av alarmanlegg for en rekke bedrifter,
bla. a Kongsberg Våpenfabrikk gjennom mange år.
Gjennomført en rekke godkjenninger av alarmprodukter hos Det Norske Veritas –
for godkjenning av FG (Forsikringsseslskapenes Godkjennelsesnevnd).

Ansettelser i perioden 1973 til 2002:

SAUGBRUKSFORENINGEN i Halden, svakstrømsinstallasjoner og service, med arbeidsområde alarm/calling/telefoni/uranlegg.

NEBB i Halden: svak og sterkstrømsinstallasjoner

ARNE BØRSAND AS i Sarpsborg: alarm og svakstrømsinstallasjoner

AVANSERT ELEKTRONIKK AS i Fredrikstad: alarm – import/salg/service

SØNNICO INSTALLASJON AS i Fredrikstad: svakstrømsleder – alarm

SØNNICO INSTALLASJON avd SIKKERHET i Oslo: produktsjef alarm for
Sønnico’s landsdekkende avdelinger.


GODKJENNINGER: Godkjent av FG (Forsikringselskapenes Godkjennelsesnevnd)
i 1994 for prosjektering av alarmanlegg for Næring.
Ny godkjenning av Forsikringsakademiet i 1999 – nytt regelverk
for prosjektering av automatiske innbrudds alarmanlegg for
næring og privat
Ble i 1994 godkjent av yrkesopplæringsnemda som opplærings-
bedrift

AUTORISASJONER: Godkjent av Post og Teletilsynet som teleinstallatør TIA
Tidligere godkjent som teleutstyrsleverandør TUA
Teleforhandler TFB
Radiohovedleverandør RHC
Og for import av radioteknisk utstyr
Autorisert av ElektronikkBransjens Fagskole som Satellitt- ekspeditør
Utdannet som Svakstrømsmontør i 1975


SAMARBEIDSAVTALER:
FALCK (tidligere Falken)
SECURINET – høysikkerhets overførings utstyr
SAFETEL- GSM basert overførings/styrings system
GUARD SYSTEMS- GSM basert overførings og gjenfinnings-
system.